De Grote Vizitenquête 2019

Dit jaar bestaat Jeugdcentrum Vizit 15 jaar en dat willen we niet zomaar laten passeren!

Naast de geplande festiviteiten op 30 april, willen we dit jaar ook extra inzetten inspraak van de Wilrijkse jeugd (15+) in de werking van het jeugdcentrum. Daarom organiseren we een grote bevraging waarin we zoveel mogelijk jongeren hun stem willen horen.

Via deze link kan je onze enquête terugvinden, het invullen ervan duurt minder dan 10 minuten.

Zin om een stapje verder te gaan en jouw mening uitgebreider toe te lichten? Laat het zeker weten aan Thomas of Sander!