Vizit vzw

Vizit vzw is opgestart in 2004 met als doel het beheer en de uitbouw van een bovenlokaal polyvalent jeugdcentrum in Wilrijk. Aanvankelijk werd het thema “Visualiteit” naar voorgeschoven, naar verloop van tijd is de werking verbreed en is het moeilijk één thema op Jeugdcentrum Vizit te kleven. Desondanks blijft bij veel activiteiten muziek de rode draad.

Daarnaast kreeg Vizit vzw de opdracht:

  • om grootschalige producties te realiseren, 
  • infrastructuur ter beschikking te stellen van jongeren en aanbieden van repetitiefaciliteiten
  • het uitbouwen van een ontmoetingsruimte
  • om te zorgen voor integrale kwaliteitszorg

Vizit vzw is actief in de Heistraat 34a, midden in het centrum van Wilrijk.

Vandaag bereikt Vizit per jaar bijna 30.000 jongeren.

 

=> VISIE

Vizit VZW beheert een kwalitatief jeugdcentrum met een laagdrempelige werking die jongeren de kans geeft zichzelf te zijn, zich te ontwikkelen en zich te tonen.

Wij bieden jongeren de ruimte om te participeren, elkaar te ontmoeten en verantwoordelijkheid op te nemen. Hiervoor faciliteert Vizit een veilig kader waarbinnen jongeren kunnen experimenteren, actief ideeën uitwerken en zichzelf versterken.

Vanuit de kracht van jongeren wil Vizit vanuit een vertrouwd, warm nest samen komen tot de creatie van grotere concepten of events die een breed, bovenlokaal publiek aanspreken. Het Vizit- Kaffee vormt de rode draad in de werking van Vizit VZW.

=> MISSIE

Wij, Vizit vzw, willen vanuit een betrokken houding voor jeugd en cultuur, in wederzijdse dialoog op een professionele wijze tegemoetkomen aan de behoefte van alle jongeren.

=> WAARDEN

Creativiteit

Vizit streeft steeds naar een creatieve aanpak. Dit streven proberen we in alle werkvormen aan bod te laten komen. De verschillende werkvormen zijn onder meer: workshops, kaffeewerking, kunstprojecten, concerten en eigen projecten van jongeren. Hierbij wordt elk idee meegenomen om een zo divers mogelijk aanbod te creëren.

Openheid

Jeugdcentrum Vizit staat open voor alle jongeren en hun ideeën. De jongeren kunnen nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe projecten opzetten en nieuwe ervaringen opdoen. Ook staan we open voor nieuwe ideeën waarbij we de nodige ondersteuning  bieden.

Vizit staat open voor alle jongeren zonder onderscheid van afkomst, geslacht, geaardheid, geloofsovertuiging, studieniveau, talen, …

Verantwoordelijkheid

Jeugdcentrum Vizit stimuleert jongeren tot het nemen van verantwoordelijkheid. Niet enkel voor hun eigen woorden en daden, maar ook binnen Vizit zelf. Jongeren krijgen kansen om activiteiten te bedenken en uit te voeren en om mee het beleid en het beheer van Vizit vorm te geven.

Laagdrempeligheid

Doorheen de hele werking doet jeugdcentrum Vizit maximale inspanningen om financiële, sociale, fysieke en psychologische drempels zo laag mogelijk te houden. Op deze manier willen we een zo divers mogelijk publiek aanspreken.

Ontwikkeling

Jeugdcentrum Vizit creëert ruimte voor jongeren om actief ideeën uit te werken en daar verantwoordelijkheid voor op te nemen. Jongeren ontdekken hun eigen potentieel door de realisatie van hun projecten. Ze leren zichzelf te zijn, zich te ontwikkelen en te tonen.

Respect

Vizit vzw stimuleert waardering voor elkaar en elkaars plannen. Wij stimuleren samenwerking tussen de jongeren onderling, tussen Vizit vzw en de jongeren, tussen Vizit vzw en (boven)lokale actoren. 

 

 => DUS
Wat we eigenlijk dus willen zeggen is ...
Iedereen die met vragen zit, iets wil organiseren, graag wat rondhangt bij ons, ... is van harte welkom. Wij willen er staan voor iedere jongere: groot, klein, dik, dun, blank, zwart, ...

Je kan in Vizit terecht voor:
- concerten
- repetitieruimtes te huren
- middag Kaffees
- vormingen en workshops te volgen
- ...