Vacature Jeugdopbouwwerker

Jeugdcentrum Vizit is een jeugdcentrum met bovenlokale uitstraling gelegen in het hart van Wilrijk. Vizit richt zich op jongeren tussen 14 en 25 jaar. Het jeugdcentrum biedt een waaier aan activiteiten voor en door jongeren:  workshops, optredens, vorming, instuif-activiteiten,... Vizit wil jongeren zo veel mogelijk ondersteunen om hun ding te doen. Vizit is een kleine maar dynamische organisatie. Het Vizit-team bestaat uit een coördinator, een administratief jeugdwerker, een programmator, 2 projectmedewerkers, medewerker onderhoud en een jeugdopbouwwerker.

Sinds 2018 wil Vizit met de werking naar buiten treden en actief aanwezig zijn in de openbare ruimte. Vizit wil meer zijn dan een werking in een gebouw. Vizit wil inzetten op een diverse groep van jongeren die nu niet altijd de weg vinden naar het jeugdcentrum. Jongeren een aanbod op maat aanreiken en ze anderzijds motiveren om te participeren aan de werking van Vizit is de basis. Tijdens de schoolvakanties voorziet Vizit een laagdrempelig aanbod voor alle jongeren binnen en buiten het jeugdcentrum.

Vizit verzorgt het jeugdopbouwwerk in Wilrijk en is actief in de verschillende wijken van  Wilrijk. Als jeugdopbouwwerker ben je een vertrouwensfiguur, brugfiguur en vertegenwoordigingsfiguur voor de jongeren. Je bent de rode draad tussen alle actoren.

Taken:

 • Uitbouw van een outreachende /vindplaatsgerichte werking, waarbij jongeren die niet bereikt worden via het huidige jeugdwerkaanbod in Wilrijk gedetecteerd, gehoord en geactiveerd worden via de opbouw van een vertrouwensband op hun vertrouwde plek.
 • Speelt ad hoc in op vragen en interesses van jongeren
 • Informatie verstrekken aan jongere over het bestaande aanbod
 • Uitbouw van een trajectwerking in het kader van zinvolle dagbesteding binnen de vrije tijd, onderwijs en tewerkstelling.
 • Uitbouw van vorming waarbij de activering en participatie van  jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat.
 • Uitbouw van een toegankelijk en divers vrijetijdsaanbod in de schoolvakanties i.s.m. met andere jeugdwerkers binnen JC Vizit.
 • Uitbouw van netwerken en samenwerkingen met stedelijke diensten, organisaties in het veld van het (welzijns)jeugdwerk en scholen al dan niet binnen Wilrijk. o.a. het uitbouwen van een structureel (welzijns)overleg met deze diensten en organisaties.
 • Ondersteuning jeugdwerkers en actieve vrijwilligers voor het ontwikkelen van een meer diverse werking  binnen jeugdcentrum Vizit.

 

Profiel:

 • Heeft ervaring, kennis en inzichten in het werken met jongeren in een kwetsbare situatie
 • Gaat op een laagdrempelige, wervende manier aan de slag met de jongeren
 • Werkt vanuit een ervaringsgerichte en empowerende aanpak
 • Heeft kennis van ‘outreachend ‘/ ‘vindplaatsgericht’ werken en heeft inzicht in de mechanismen van structurele sociale achterstelling en uitsluiting.
 • Kan verbinding maken met de leefwereld van de doelgroep en een vertrouwensband opbouwen 
 • Beschikt over de nodige inzichten en vaardigheden om de doelgroep en de organisatie te vertegenwoordigen op overlegmomenten
 • Is in staat om vrijwilligers te enthousiasmeren en te coachen
 • Heeft ervaring met het organiseren van vormingsmomenten
 • Kan autonoom werken en neemt initiatief
 • Is flexibel en bereid tot avond- en weekendwerk, werken tijdens schoolvakanties
 • Gaat respectvol om met personen en hun leefwereld
 • Beschikt over sterke organisatorische vaardigheden
 • Is een sterke communicator en kan zijn boodschap en stijl afstemmen op de doelgroep
 • Durft constructief kritisch te zijn
 • Heeft een goed zicht op de sociale kaart en heeft zicht op de structuren en de algemene werking van Wilrijk en de Stad Antwerpen
 • Kan goed overweg met de computer en is bedreven in het maken van schriftelijke rapporteringen

 

Vizit biedt:

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur 
 • Verloning volgens het barema B1c van PC 329.
 • Indiensttreding vanaf 27/01/2020
 • Een dynamische, jeugdige, culturele werkomgeving met kansen tot verdere vorming en opleiding

 

Procedure:

 • Mail je motivatiebrief en CV naar David Peeters (Coördinator), David@vizitonline.be én Willem Magits (Personeelsverantwoordelijke) willemmagits@hotmail.com  tot en met 11 december 2019
 • Kennismakingsgesprek op 07 en 08 januari 2020 (’s avonds)
 • Tweede Inhoudelijk gesprek  met schriftelijke opdracht op 14 januari 2020 (’s avonds)

 

Extra informatie?

www.vizitonline.be 

JC Vizit, David Peeters, 03/830.60.11 of David@vizitonline.be

(Gesloten tijdens de kerstvakantie)