Vacature Projectmedewerker BarVIZart

Vizit zoekt Projectmedewerker Ondernemingszin “BarVIZart”

Jeugdcentrum Vizit is een jeugdcentrum met bovenlokale uitstraling gelegen in het hart van Wilrijk. Prioritair richt Vizit zich op jongeren tussen 16 en 26 jaar. Het jeugdcentrum biedt een waaier aan mogelijkheden voor en door jongeren: workshops, optredens, vormingen, een ontmoetingsruimte,… Vizit is een kleine, maar dynamische en groeiende organisatie. Het team bestaat uit een coördinator, administratief jeugdwerker, programmator, jeugdopbouwwerker en een artistiek projectmedewerker.

Vizit beheert sinds 2015 samen met jongeren een brede creatieve werkplaats “BarVIZart” in Wilrijk, waar we een mix aan creatieve en ondernemende jongeren willen samenbrengen. De basis van de werkplaats is dóór en vóór jongeren en dit maken we concreet door de werkplaats samen te ontwikkelen en uit te bouwen. Momenteel zijn er drie vaste ateliers (zeefdruk, keramiek en doka) en een aantal persoonlijke ateliers in gedeelde ruimte.

Alles is gebaseerd op een systeem van ruilhandel met een complementaire munt “De Gozer”. Daarnaast willen we binnen de werkplaats, jongeren een intensief traject aanbieden om zichzelf te versterken en zelf verder (zelfstandig) te ondernemen binnen hun interessewereld. Binnen de werkplaats wordt er ook ruimte voorzien voor laagdrempelige ontmoeting tussen jongeren in de vorm van events, workshops, lessenreeksen en activiteiten.

De projectmedewerker zal de rode draad en de drijvende kracht zijn achter de werkplaats.

Functieomschrijving:

Realiseren van de doelstellingen binnen het project:
• Inspelen op ontmoeting en kruisbestuiving door het ondersteunen van allerlei activiteiten
• Een plek bieden waar ruimte is voor creativiteit en experiment
• Jongeren samenbrengen en stimuleren om van elkaars sterktes gebruik te maken
• Een schakel zijn tussen verschillende kunstenwerkplaatsen zodat ook andere (inspirerende)
kunstenaars hun werk op een laagdrempelige manier kunnen tonen in onze regio.
• Ondersteuning bieden in de vorm van intensieve individuele trajecten op maat
• Een ruilsysteem met complementaire munt verder uitbouwen op maat van het
Jeugdcentrum

Taken:

• Het verder uitbouwen van de processen en trajecten met jongeren
• Uitbouwen en verdiepen van een netwerk met partners, kunstenaars, ondernemers en jongeren
• Coördinatie van de inrichting, onderhoud en logistiek van de beschikbare ruimte
• Ondersteunen en verder uitbouwen van een vrijwilligerswerking
• Coördineren van promotie en werving
• Bewaken van begroting en opvolging financiën project
• Zoeken van extra (financiële) middelen
• Organisatie van expo’s, workshops, lezingen, infoavonden en andere activiteiten
• Met vaste regelmaat begeleiden van evaluatie en bijsturing project
• Verantwoording project bij bestuur vzw en overheid

Profiel:

• Sociaal pedagogische en maatschappelijk georiënteerde richting of gelijkwaardig door ervaring
• Interesse in creatief en innovatief ondernemerschap
• Administratieve kennis en vaardigheden
• Kennis van methodieken om jongeren aan te zetten tot actie en participatie
• Graag werken met jongeren en oog hebben voor verschillende doelgroepen
• Een motiverende, verantwoordelijke en dynamische persoon die zowel zelfstandig als in team kan werken
• Bereidheid tot avond- en weekendwerk
• Praktische, organisatorische en logistieke vaardigheden
• Flexibel kunnen werken
• Bezit van rijbewijs B is een troef

Vizit biedt:

• Een voltijds contract van onbepaalde duur
• Verloning volgens het barema B1c van PC 329
• Indiensttreding vanaf maandag 18/01/2021
• Een dynamische, jeugdige, culturele werkomgeving met kansen tot verdere vorming en opleiding

Procedure:

  • Mail je motivatiebrief en CV naar David Peeters (Coördinator), David@vizitonline.be  tot en met woensdag 25/11.
  • Kennismakingsgesprek op 7 of 8 december 2020 (’s avonds)
  • Inhoudelijk gesprek met schriftelijke opdracht op 14  december 2020 (’s avonds)
  • Extra informatie: David@vizitonline.be